Καλωσήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του BPD - IMoCI

Το BPD-IMoCI είναι ένα διετές ερευνητικό πρόγραμμα που εκπονείται στο πλαίσιο μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Πακέτο Εργασίας - Έρευνα

Εθνογραφική έρευνα σε ψυχιατρικές δομές, συνεντεύξεις με κλινικούς θεραπευτές και άτομα με ΜΔΠ, ομάδες εστίασης με νοσηλευτές/τριες, ημι-πειραματικοί χειρισμοί, μεθοδολογία Delphi

Read More

Πακέτο Εργασίας - Εκπαίδευση

Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση προγράμματος εκπαίδευσης επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Read More

Πακέτο Εργασίας - Ευαισθητοποίηση, Ενδυνάμωση, Δικτύωση

Δράσεις καταπολέμησης του στίγματος, ενδυνάμωσης των ατόμων με ΜΔΠ και δικτύωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας

Read More

Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα του BPD-IMoCI, ενός διετούς ερευνητικού προγράμματος που εκπονείται στο πλαίσιο μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Η Μεταδιδακτορική Έρευνα πραγματοποιείται με υποτροφία του ΙΚΥ, η οποία χρηματοδοτείται από την Πράξη «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών» από τους πόρους του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με άξονες προτεραιότητας 6,8,9 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε ΚΤ και το ελληνικό δημόσιο. Η εν λόγω ερευνητική πρόταση απέσπασε την τρίτη υψηλότερη βαθμολογία (95,50) από τις 32 επιλεγέντες προτάσεις σε σύνολο περίπου 1.600 προτάσεων που κατατέθηκαν για χρηματοδότηση από το ΙΚΥ στον τομέα των  Κοινωνικών Επιστημών .

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου αποτελεσματικής διαχείρισης –εντός του κλινικού πλαισίου– των ατόμων με Μεταιχμιακή Διαταραχή Προσωπικότητας (ΜΔΠ), το οποίο θα στοχεύει στην ποιοτική βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ επαγγελματία ψυχικής υγείας και λήπτη υπηρεσιών ψυχικής υγείας και στην αναβάθμιση του δυναμικού της θεραπευτικής σχέσης.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων