Τα ερευνητικά ερωτήματα – υποερωτήματα, τα οποία αφορούν θέματα από την οπτική τόσο των ειδικών όσο και των ληπτών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, συγκροτούν τρεις βασικές θεματικές κατηγορίες: α) [ΕΡ1] κατασκευή της ασθένειας, β) [ΕΡ2] εμπειρίες και πρακτικές επαγγελματιών ψυχικής υγείας, γ) [ΕΡ3] βιώματα των ατόμων με ΜΔΠ.

  1. Πώς νοηματοδοτείται η ΜΔΠ από τα άτομα με ΜΔΠ και πώς από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας; (Πέρα από την περιγραφή των κλινικών συμπτωμάτων, πώς τα άτομα με ΜΔΠ και οι ειδικοί κατασκευάζουν τη ΜΔΠ μέσα από τον λόγο τους και τι σημαίνει η νοηματοδότηση αυτή σε επίπεδο αλληλεπίδρασης στον αληθινό κόσμο;) [ΕΡ1]
  2. Πώς διαχειρίζονται οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας το σχεσιακό δυναμικό εντός της θεραπευτικής σχέσης; (Τι στρατηγικές χρησιμοποιούνται από τους ειδικούς για την προσέγγιση και την αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία με τα άτομα με ΜΔΠ; Ποια είναι τα κυριότερα εμπόδια στην ανάπτυξη της θεραπευτικής συμμαχίας; Τι νόημα δίνεται στο status του «δύσκολου» ασθενούς από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και πώς μπορεί να αξιολογηθεί εμπειρικά αυτή η νοηματοδότηση;) [ΕΡ2]
  3. Ποια είναι τα βιώματα των ατόμων με ΜΔΠ στο πλαίσιο των υπηρεσιών ψυχικής υγείας; (Ποια είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ΜΔΠ στην πρόσβαση στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας; Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με την επαφή τους με τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας; Ποιες είναι οι ανάγκες τους όσον αφορά τη διάγνωση, τη θεραπεία και την κοινωνική ενσωμάτωση; Πώς επιδρά στη σχέση θεραπευτή – θεραπευομένου ο αυτοστιγματισμός/εσωτερικευμένο στίγμα;) [ΕΡ3]
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων