Για όλες τις ερευνητικές ενέργειες θα ζητηθεί γραπτή συναίνεση από τους συμμετέχοντες/ουσες. Θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα κριτήρια ηθικής δεοντολογίας που διέπουν την κοινωνική έρευνα. Θα γίνει απόλυτα σεβαστή η αρχή της εμπιστευτικότητας και οι συμμετέχοντες/ουσες, αν επιθυμούν, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας (αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Η ανωνυμία των συμμετεχόντων/ουσών θα εξασφαλιστεί με τη χρήση ψευδωνύμων κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων