Το BPD-IMoCI παρουσιάζει μια σειρά από καινοτομίες. Συγκεκριμένα:

  • Σε επιστημολογικό επίπεδο συνδέει διαφορετικές θεωρίες (π.χ. θεωρία κοινωνικών αναπαραστάσεων και θεωρία κοινωνικής ταυτότητας).
  • Εφαρμόζει ψυχοκοινωνιολογικές προσεγγίσεις για την κατανόηση του κλινικού πλαισίου.
  • Σε μεθοδολογικό επίπεδο χρησιμοποιεί μικτές ερευνητικές τεχνικές.
  • Υιοθετεί ένα συμπεριληπτικό μοντέλο έρευνας.
  • Μεταφράζει τα ερευνητικά αποτελέσματα σε συγκεκριμένες πρακτικές και πολιτικές, συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη.
  • Αποτελεί κοινωνική νεωτερικότητα (social innovation) στο χώρο της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( http://siresearch.eu/topic/health-and-social-care).
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων