Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Το BPD-IMoCI με δυο λόγια…

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου αποτελεσματικής διαχείρισης –εντός του κλινικού πλαισίου– των ατόμων με Μεταιχμιακή Διαταραχή Προσωπικότητας (ΜΔΠ), το οποίο θα στοχεύει στην ποιοτική βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ επαγγελματία ψυχικής υγείας και λήπτη υπηρεσιών ψυχικής υγείας και στην αναβάθμιση του δυναμικού της θεραπευτικής σχέσης. Το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Το πρόγραμμα αποτελείται από ερευνητικές, εκπαιδευτικές και επικοινωνιακές δράσεις, καθώς και από δράσεις ενδυνάμωσης και δικτύωσης. Οι ερευνητικές δράσεις περιλαμβάνουν ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους (συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης, συμμετοχική παρατήρηση, συγχρονική μελέτη). Τόσο η χρήση μικτών τεχνικών έρευνας σε μεθοδολογικό επίπεδο όσο και η σύνδεση διαφορετικών θεωριών για την ανάλυση των δεδομένων (εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία, λογοανάλυση, ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση, κ.ά.) σε επιστημολογικό επίπεδο αποτελούν σημαντικές καινοτομίες του συγκεκριμένου προγράμματος.

Τα ερευνητικά δεδομένα θα οδηγήσουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός βραχυπρόθεσμου προγράμματος εκπαίδευσης επαγγελματιών ψυχικής υγείας, με σκοπό τη βελτίωση των πρακτικών τους στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και φροντίδας σε άτομα με ΜΔΠ.

Με την ολοκλήρωση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων θα διοργανωθεί Ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, της οποίας ο σκοπός θα είναι διττός: α) να φέρει σε επικοινωνία και να δημιουργήσει δεσμούς ανάμεσα στην κοινότητα των ατόμων με ΜΔΠ και τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και β) να συμβάλει στην αύξηση της ορατότητας της ΜΔΠ και στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα στίγματος. Στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης facebook έχουν δημιουργηθεί: α) μια σελίδα με σκοπό την ενημέρωση των χρηστών του κοινωνικού δικτύου για τη ΜΔΠ και β) μια κλειστή ομάδα που αφορά αποκλειστικά σε άτομα που ζουν με τη διάγνωση της ΜΔΠ και τους οικείους τους, με σκοπό την ενδυνάμωσή τους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος BPD-IMoCI θα αναπτυχθεί ένα δίκτυο φορέων, που δρουν στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας και φροντίδας σε άτομα με ΜΔΠ τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (ερευνητικά ιδρύματα, επιστημονικές εταιρείες, δομές υπηρεσιών ψυχικής υγείας, οργανώσεις ασθενών, κτλ.), με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη συνεργασία σε δράσεις και παρεμβάσεις.